1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 2 skyriaus 1 skirsnio (TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS) ir 2 skirsnio (NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS) straipsniais.

2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

4. Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Didžioji g. 46, Kėdainiai arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, pretenziją pareiškus ne vėliau kaip per 14 dienų po užsakymo pristatymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

6. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus nurodytus atvejus kai prekė grąžinama dėl prekybininko klaidos. Pinigų suma sumokėta už prekę grąžinama klientui jau nuskaičiavus prekės grąžinimo išlaidas. 

7. Prekių siuntimo išlaidos nėra grąžinamos. Kai užsakymas pirkėjui  siunčiamas nemokamai (siuntimo išlaidos pardavėjo sąskaita), grąžinimo atveju iš bendros užsakymo sumos yra išskaičiuojamos pristatymo grąžinimo išlaidos 2,99 EUR.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis prekių keitimą/grąžinimą reglamentuojamu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2) bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2).

10. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

11. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami 14 dienų laikotarpyje.

12. Atliekant pinigų grąžinimą tarptautiniu bankiniu pavedimu, bankų komisinius mokesčius apmoka klientas